BLEJ ONLINE

Shkumbin Veliu

Posted by kushi | 4:41 PM | 9 comments »

Photos of singer Shkumbin Veliu
Shkumbin Veliu foto video 01
Shkumbin Veliu foto video 02


9 comments

 1. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:58 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 2. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:58 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 3. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:58 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 4. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:58 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 5. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:59 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 6. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:59 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 7. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:59 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 8. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:59 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 9. U.D.D.;DEQAN'I-DUKAGJIN'I. // August 26, 2008 at 3:59 PM  

  .
  .
  yyyyyyyyyyyyyyyyy
  q oshte kshtu ky HOMO'SEKSUAL.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .